Proje Faaliyetleri 2015-2016

 

 

Proje 3 safhadan oluşur:

 

  • İlk aşama - TASARIM: yüksek öğrenim kurumlarının uluslararasılaştırmasına yönelik bir veri aracı ve proje ortaklarının yanı sıra diğer yerel ve ulusal paydaşlarla danışılarak oluşturulan bir eğitim modülü.

  •  

  • İkinci aşama - TEST ETME - aracın fizibilitesini Avrupa’daki bir yüksek öğrenim kurumu örneklemi üzerinde

  •  

  • Üçüncü aşama - YAYMA: yüksek öğrenim kurumları ve diğer paydaşlar arasında araç ve eğitim modülünü teşvik etme ve aracın son versiyonunu geliştirme.

 

 

İlk Aşama - TASARIM

 

Paydaş danışma atölye çalışması - İstanbul 

 

 

 

 

İlk paydaş danışma atölye çalışması 28 Nisan 2015’te İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye’deki devlet ve özel sektör üniversitelerinden gelen ve farklı akademik veya idari birimlerde çalışan temsilciler ile uluslararası proje ortakları yüksek öğrenim kurumlarında uluslararasılaştırma verileri kullanarak karar verme konusuna ilişkin geribildirim, fikirler ve sorularını paylaşmıştır.

Sunumlar ve grup tartışmaları iyi uygulamalar ve her bir kurumun karşılaştığı zorluklar konusunda zengin bir tartışma ortamını mümkün kılmıştır. Atölye çalışmasında kullanılan sunum buradan indirilebilir ve etkinlik programını da burada görebilirsiniz.

 

İstanbul’deki atölye çalışmasına ilişkin daha fazla resme aşağıdan ulaşılabilir:

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paydaş Danışma Atölye Çalışması - Barselona

 

 

 

 

 

 

İkinci paydaş danışma atölye çalışması ise 27 Eylül 2015’te Universidad Autonoma de Barcelona Bellaterra kampusünde, Barselona, İspanya'da gerçekleştirildi. İspanya’daki üniversitelerin uluslararası ilişkiler ofislerinden on dört temsilci proje partnerleriyle birlikte katılım göstermiştir. Gün içerisinde proje tanıtımı ve her bir proje partnerlerinden her birinin vaka çalışması sonuçları hakkındaki ilk çıktı (yüksek öğrenim kurumlarının ve göstergelerin uluslararasılaştırılmasına ilişkin literatür taraması) sunumları yapılmış ve aşağıdakiler ele alınmıştır:

 

  • - katılımcıların kurumlarında uluslararasılaştırmanın arkasındaki itici güçler
  • - daha iyi veri toplama ve analize ilişkin zorluklar
  • - üst yönetimin “desteğini" almaya ilişkin zorluklar
  • - devletten ve kurum içerisinden gelen veri toplama istekleri arasında yakınsama veya uyum ihtiyacı

 

Üç proje partnerinin vaka çalışmalarını ve atölye çalışmalarında ulaşılan bulguları özetleyen bir rapor buradan indirilebilir. Etkinlikte çekilen daha fazla fotoğrafa aşağıdan ulaşabilirsiniz:

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci aşama - TEST ETME:

 

 

 

Avrupa Yüksek Öğretim Kurumları için Online HEIDA Anketi

 

 

 

 

Bir online anket geliştirilmiş ve 15 Ocak ve 29 Şubat 2016 tarihleri arasında Avrupa'daki yüksek öğrenim kurumları genelinde uygulanmıştır. Amaç, kurumların uluslararasılaştırma verilerinin kullanımına ilişkin mevcut uygulamalara dair içgörüler elde etmek olmuştur.

 

Online anket aracılığıyla ayrıca katılımcılardan IMPI projesi ile üç partner üniversite vaka çalışmalarından derlenen 30 uluslararasılaştırma göstergesi örnekleminden seçim yapmaları ve bu göstergeleri derlemek için ihtiyaç duyulan veileri nasıl topladıkları, analiz ettikleri ve kullandıklarına ilişkin açıklama yapmaları istenmiş ve “vekil” veri paylaşım aracı test edilmiştir.

 

Çoğunlukla Türk ve Slovenya kurumlarından olmak üzere ve yaş, boyut, finansman ve diğer kriterler bakımından çeşitli türdeki kurumlardan 100’ün üzerinde cevap alınmıştır. Online anketin ana sonuçlarını sunan özet bir sunum için buraya tıklayın.

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paydaş danışma atölye çalışması - Slovenya

 

 

 

 

 

 

HEIDA proje partneri olan International School of Social and Business Studies (ISSBS) 14 Nisan 2016 tarihinde Slovenya’daki farklı yüksek öğrenim ve araştırma kurumlarından gelip HEIDA projesi ve eğitim bağlamında veri ve kanıt kullanılarak karar verme şeklindeki daha kapsamlı konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen 30’un üzerinde katılımcıyı ağırlamıştır.

 

Gün boyunca süren etkinlik International School for Social and Business Studies (ISSBS) Dekanı Dr. Srečko Natek ile Slovenya’nın Erasmus + Ulusal Ajansı CMEPIUS’tan Mag. Robert Marinek’in konuşmaları ile başlamıştır.  Etkinlik programını görmek için buraya tıklayın.

 

Katılımcılar Koç Üniversitesi, ISSBS ve Universidad Autonoma de Barcelona’dan proje temsilcilerinin vaka çalışmalarını dinlemiştir. Koç Üniversitesi HEIDA veri paylaşım aracının bir "beta" versiyonunu sundu ve katılımcılardan potansiyel kullanıcılar olarak nasıl fayda sağlayabileceğine ilişkin geribildirim istedi. Genel olarak, aracın beta sürümü uluslararası ofis temsilcileri için sevindirici bir gelişme olarak kabul edildi ve kimileri yönetici araç arayüzünde bulunacak terminoloji ve öğelerle ilgili yararlı önerilerde bulundular. Atölye çalışmasında ele alınan tüm sunumları görmek için buraya tıklayın. Etkinlikte çekilen daha fazla fotoğrafa aşağıdan ulaşabilirsiniz:

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSBS’deki Eğitim Etkinliği - Slovenya

 

 

ISSBS’ten bir personel ve akademisyen topluluğu, online aracın beta versiyonu, eğitim modülü ve daha önce gerçekleştirilen vaka çalışması incelemesi dahil olmak üzere HEIDA projesindeki mevcut faaliyetleri ve ana çıktıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için 9 Haziran’da bir araya geldi. Eğitim gününde çekilen fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 
 
 
training event Slovenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

UAB’deki Eğitim Etkinliği - İspanya

 

 
Universidad Autonoma de Barcelona’dan bir personel ve akademisyen topluluğu, online aracın beta versiyonu, eğitim modülü ve daha önce gerçekleştirilen vaka çalışması incelemesi dahil olmak üzere HEIDA projesindeki mevcut faaliyetleri ve ana çıktıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için 8 Haziran’da bir araya geldi. Etkinlikte çekilen fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz:
 
 
 
training event spain
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koç Üniversitesi’nde Eğitim Etkinliği - Türkiye

 

 

 

Slovenya ve Türkiye’deki başarılı eğitim etkinliklerinin ardından Koç Üniversitesi’nden bir personel ve akademisyen topluluğu 6 Eylül 2016 tarihinde HEIDA projesinin mevcut faaliyetleri ve online araç, eğitim modülü ve Koç Üniversitesi’nin vaka çalışmaları incelemesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için toplandı. Etkinlikte çekilen fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

 

 

 Nihai proje konferansı - İstanbul

 

 

22-23 Eylül tarihinde projenin İstanbul’daki nihai konferansına Türkiye ve Avrupa’daki yüksek öğrenim kurumlarından meslektaşlarımızı ağırlayacağız. Kayıt ücretsiz ve üniversitelerin uluslararası ofislerinde, akademik birimlerinde veya kurumsal araştırma, strateji geliştirme, teknoloji veya veri yönetimi gibi idari birimlerde uluslararasılaştırma üzerinde çalışanlar için ideal bir etkinlik.

 

Konferans Point Hotel İstanbul’da gerçekleştirilecek ve partnerlikler, programlar, sıralamalar, uluslararası işe alım ve diğer öğeler hakkındaki pratik uygulamalar aracılığıyla, uluslararasılaştırmada karar verme için veri yönetimi konularıyla ilgili pratik oturumlara katılımcıları dahil edecektir.

 

Bu etkinlik ayrıca 23 ülkeden yaklaşık 100 meslektaş ile bir araya gelme ve etkileşime geçmenin yanı sıra HEIDA online aracı ve eğitim modülleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bir fırsat olacaktır. Konferansın ikinci gününde Türkiye’nin en üst sırada yer alan üniversitelerden üçüne (Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi) yarım günlük ziyaretler düzenlenecektir.

 

Henüz davetiye almadıysanız buradan ulaşabilirsiniz.

 

HEIDA Proje Konferans indirmeleri:

 

- Konferans programı
- Konferans seyahat rehberi  
- Konferans konuşmacılarının özgeçmişleri
- Konferans resim galerisi
- Konferans sunumları
- Konferans video oturumları