Tukaj boste našli relevantna poročila in izdelke projekta HEIDA, ko bodo na voljo.

Output 1 – Raziskovalno poročilo

Teoretični pregled literature je naredil ISSBS med januarjem in marcem 2015 z namenom zagotoviti jasen konceptualni in metodološki okvir, ki bo dal smernice za načrtovanje in implementacijo orodja za deljenje internacionalizacijskih podatkov in modula za usposabljanje. Pregled je bil dopolnjen z ugotovitvami in razmisleki iz delavnice zainteresiranih strani, ki je potekala v Istambulu 28. aprila 2015 s predstavniki turških visokošolskih institucij.

Ta pregled se ukvarja s koncepti internacionalizacije v visokem šolstvu na institucionalnem obsegu, dimenzijah in ravneh. Pregled se ukvarja tudi s tem, zakaj je pomembno, da merimo in spremljamo internacionalizacijo v visokošolskih institucijah in zagotavlja zemljevid najobsežnejšega indikatorskega orodja in/ali pristopa, ki je bil do sedaj razvit s strani različnih organizacij.

Output 2 – Poročilo študij primerov

Trije projektni partnerji so izvedli vrsto intervjujev ena na ena, fokusnih skupin, anket in teoretičnih raziskav med majem in septembrom 2015, da bi razumeli, kako se podatki upravljajo in uporabljajo na njihovih institucijah in kako je s tem pri internacionalizacijskih podatkih in kazalnikih.

V tej nalogi smo lahko videli podobnosti in razlike med institucijami in možna področja za izboljšanje, ter najboljše prakse, ki bi jih lahko delili z drugimi evropskimi visokošolskimi institucijami. Poročilo študije primerov ponuja pregled vsake institucije, ključne ugotovitve vsakega partnerja in povzetek najboljših praks.

Za več informacij ali vprašanja o tem poročilu, nam lahko pišete na heida@ku.edu.tr

Output 3 – Spletni vprašalnik za Evropske visokošolske institucije in Orodje HEIDA Beta različica

Od februarja do aprila 2016 smo prosili evropske visokošolske institucije, da odgovorijo na spletni vprašalnik v okviru projekta HEIDA. Vprašalnik je vseboval vprašanja v zvezi s splošnimi praksami upravljanja podatkov v institucijah in nato vprašal anketirance, da izberejo 10 kazalnikov internacionalizacije iz kratkega seznama 30 kazalnikov. Teh 30 kazalnikov je bilo izbranih iz seznama skoraj 500 kazalnikov, ki so bili razviti v okviru projekta IMPI.

Vprašalnik je nato vprašal anketirance kako, kdaj in kje so bili zbrani in uporabljeni podatki za izgradnjo vsakega kazalnika in naj zagotovijo njihove splošne povratne informacije v zvezi s to nalogo. Rezultati vprašalnika so bili uporabljeni za pomoč timu pri oblikovanju spletnega programskega orodja za zbiranje in izmenjavo podatkov (Orodje HEIDA beta različica) v smislu dolžine, korakov in funkcionalnosti.

Več kot 100 evropskih visokošolskih institucije je sodelovalo, z največjo udeležbo iz turških institucij.

Na posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, ki je potekalo v Celju 14. aprila je bila predstavljena skupini predstavnikov slovenskih visokošolskih institucij prva demo različica orodja, poleg tega so bili predstavljeni tudi rezultati spletnega vprašalnika. Njihov skupni odziv je bil pozitiven in je opozoril na manjše prilagoditve, ki bi lahko naredile orodje bolj prijazno uporabniku v terminologiji. Drugi udeleženci so poudarili potrebo po vizualizacijski funkciji, da bi bilo orodje koristno pri sprejemanju odločitev.

Tu lahko najdete in preizkusite HEIDA Online orodje in njegov uporabnik na odseku “funkcije” na tej spletni strani.

Za več informacij ali vprašanja o orodju ali rezultatih spletnega vprašalnika nam lahko pišete na heida@ku.edu.tr

Output 4 – Spletni modul za usposabljanje

Tim je razvil spletni modul za usposabljanje, ki gostuje na platformi za e-učenje Moodle in je na voljo vsem visokošolskim institucijam.

Modul za usposabljanje pokriva teme sprejemanja odločitev in uporabo podatkov, internacionalizacije z uporabo podatkov in praktične napotke o tem, kako uporabljati spletno Orodje HEIDA beta različico.

Lahko dostop do spletnega modula usposabljanja v angleščini tukaj. Prav tako je na voljo v turški, slovenskem in španskem jeziku.

Za več informacij ali vprašanja o tem poročilu, nam lahko pišete na heida@ku.edu.tr

Output 5 – Zaključno poročilo projekta

Zaključno poročilo projekta lahko prenesete tukaj. Vsebuje povzetek ključnih projektnih aktivnosti in priporočila za nadaljnji razvoj spletnega orodja HEIDA in modula za usposabljanje, ki so bila zbrana na konferenci projekta v Istanbulu.

Za več informacij ali vprašanja o tem poročilu, nam lahko pišete na heida@ku.edu.tr