Bu bölümde HEIDA projesinin üretilen ilgili rapor ve çıktılarını bulacaksınız.

Çıktı 1 – Araştırma Raporu

ISSBS tarafından uluslararasılaştırma veri paylaşım aracı ve eğitim bileşeninin tasarım ve uygulanmasına yön veren açık bir kavramsal ve metodolojik çerçeve sağlamak üzere Ocak-Mart 2015 arasında bir masa başı literatür taraması gerçekleştirilmiştir. İnceleme Türkiye’den yüksek öğrenim kurumlarının temsilcileri ile İstanbul’da 28 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen bir paydaş atölye çalışmasının bulguları ve yansımaları ile tamamlanmıştır.

Bu inceleme uluslararasılaştırmayla ilgili kavramlara yüksek öğretimde kurumsal ölçek, boyut ve düzeylerde eğilmiştir. Ayrıca yüksek öğrenim kurumlarında uluslararasılaştırmayı ölçme ve izlemenin neden önemli olduğuna odaklanmış ve bugüne kadar farklı kuruluşlar tarafından geliştirilmiş en kapsamlı gösterge araçları ve/veya yaklaşımlarına ilişkin bir harita sağlamıştır.

Bu raporla ilgili daha fazla bilgi ya da sorularınız için bize heida@ku.edu.tr adresi üzerinden e-posta gönderebilirsiniz.

Çıktı 2 – Vaka çalışması raporu

Üç proje partneri, verilerin kurumlarında nasıl yönetildiğini ve kullanıldığını anlamak ve bu durumun uluslararasılaştırma veri ve göstergeleri için nasıl geçerli olduğunu anlamak üzere Mayıs-Eylül 2015 tarihleri arasında bir dizi bire bir görüşmeler, odak grupları, anketler ve masa başı araştırma faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

Bu egzersiz sayesinde kurumlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları, iyileştirilmesi gereken belirli alanları ve diğer Avrupa yüksek öğrenim kurumları ile paylaşılabilecek en iyi uygulamaları görebildik. Vaka çalışmaları raporu her bir kuruma ilişkin genel bir değerlendirme, her paydaş istişare egzersizinde ulaşılan temel bulguları ve en iyi uygulamaların bir özetini sağlar.

Bu raporla ilgili daha fazla bilgi ya da sorularınız için bize heida@ku.edu.tr adresi üzerinden e-posta gönderebilirsiniz.

Çıktı 3 – Avrupa Yüksek Öğrenim Kurumlarında Uygulanan Online Anket ve HEIDA Aracı Beta Versiyonu

Avrupa’daki yüksek öğrenim kurumlarından Şubat-Nisan 2016 tarihleri arasında HEIDA projesi kapsamında bir online anketi cevaplandırmaları istenmiştir. Ankette kurumlardaki veri yönetimi uygulamalarına bakılmış ve ardından katılımcıların 30 göstergeden oluşan kısa bir listeden 10 uluslararasılaştırma göstergesi seçmeleri istenmiştir. Bu 30 gösterge IMPI Projesi kapsamında geliştirilen yaklaşık 500 göstergenin bulunduğu listeden seçilmiştir.

Ardından ankette katılımcıların verilerin her bir göstergeyi oluşturmak için nasıl, ne zaman ve nerede toplandığına ve kullanıldığına ilişkin bilgiler sağlamaları ve egzersiz ile ilgili genel geribildirim sağlamaları istenmiştir. Anketin sonuçları ekibin online bir veri toplama ve paylaşım aracını (HEIDA aracının beta versiyonu) uzunluk, adımlar ve işlevsellik bakımından tasarlamalarını desteklemek üzere kullanılmıştır.

En büyük desteğin Türkiye’deki kurumlar tarafından sağlandığı çalışmaya 100’ün üzerinde Avrupa yüksek öğrenim kurumu katılmıştır.

Celje, Slovenya’da 14 Nisan’da gerçekleştiirlen bir paydaş istişare etkinliğinde Slovenya’dan bir grup yüksek öğrenim kurumu temsilcisine online anket sonuçlarının yanı sıra aracın ilk demosu sunulmuştur. Genel tepkileri pozitif olurken aracı daha terminoloji bakımından daha kullanıcı dostu hale getirmek yapılabilecek küçük düzeltmelere işaret edilmiştir. Diğer katılımcılar ise aracı karar verme bakımından daha faydalı kılmak üzere görselleştirme işlevlerinin gerektiğini vurgulamıştır.

Ekip HEIDA Aracı’nın Beta versiyonunu ve kullanıcı kılavuzunu 22-23 Eylül 2016’da İstanbul’da gerçekleştirilen proje konferansında sunmuştur.

Araç veya online anket sonuçları ile ilgili daha fazla bilgi ya da sorularınız için bize heida@ku.edu.tr adresi üzerinden e-posta gönderebilirsiniz.

Çıktı 4 – Online eğitim kaynağı

Ekip, e-öğrenme platformu modülünün yer aldığı ve tüm yüksek öğrenim kurumlarının erişimine açık bir online eğitim kaynağı geliştirmiştir.  Eğitim kaynağı; karar verme ve veri kullanımı, uluslararasılaştırma verilerinin kullanımı ve HEIDA online aracının beta versiyonunun nasıl kullanılacağına ilişkin pratik yönlendirme gibi konuları kapsamaktadır.

Bu raporla ilgili daha fazla bilgi ya da sorularınız için bize heida@ku.edu.tr adresi üzerinden e-posta gönderebilirsiniz.

Çıktı 5 – Nihai Proje Raporu

Önemli proje faaliyetlerinin yanı sıra İstanbul’daki Proje konferansı sırasında toplanan online HEIDA aracının ve eğitim modülünün daha fazla geliştirilmesine yönelik tavsiyelerinin bir özetini sunar.

Bu raporla ilgili daha fazla bilgi ya da sorularınız için bize heida@ku.edu.tr adresi üzerinden e-posta gönderebilirsiniz.