Zakaj ta projekt?

HEIDA je 2 letni projekt, ki ga vodi Koç University (Turčija) v sodelovanju z Universidad Autònoma de Barcelona (Španija) in International School for Social and Business Studies (Slovenija).

Projekt se odziva na dve specifični potrebi:

– potrebo po orodju ali platformi za zbiranje in deljenje podatkov za dejavnosti internacionalizacije visokošolskih institucij in, drugič,

– potrebo po premostitvi vrzel v komunikaciji in skupnem delu pri prizadevanjih in dejavnostih internacionalizacije, ki pogosto obstaja med fakulteto, osebjem, višjim vodstvom in študenti.

Novo orodje in proces vključenosti zainteresiranih strani bo spodbudilo razvoj bolj popolnega institucionalnega razumevanja mednarodnih razsežnosti in sodelovanja univerz v Evropi.

Kako bomo to naredili?

Projekt je sestavljen iz treh faz:

 • Prva faza – NAČRTOVANJE: orodje za delitev podatkov za internacionalizacijo visokošolskih institucij in modul za usposabljanje v sodelovanju s projektnimi partnerji in drugimi lokalnimi in nacionalnimi zainteresiranimi stranmi.
 • Druga faza – TESTIRANJE izvedljivosti orodja na vzorcu visokošolskih institucij v Evropi s pomočjo spletnega vprašalnika
 • Tretja faza – RAZŠIRJANJE IN OBVEŠČANJE za spodbujanje sprejetja orodja med visokošolskimi institucijami in drugimi zainteresiranimi stranmi, z uporabo dogodkov, socialnih medijev in tega spletnega usposabljanja.

Kaj pričakujemo, da bo dosegel projekt?

 • Povečanje ozaveščenosti o vrednosti uporabe in izmenjave podatkov za organizacijski razvoj in boljše odločanje v procesu internacionalizacije univerz in drugih visokošolskih institucij
 • Spodbujanje partnerstva in sodelovalne delovne kulture med administrativnimi in akademskimi enotami v partnerskih organizacijah
 • Podpiranje zaposlenih v visokošolskem izobraževanju, da razvijejo sposobnosti za zbiranje in analizo internacionalizacijskih podatkov

Za koga je projekt zanimiv?

 • Višje vodstvo evropskih visokošolskih institucij (predsedniki/rektorji/prorektorji), direktorji administrativnih enot
 • Akademsko osebje odgovorno za dejavnosti povezane z mednarodnim raziskovanjem, poučevanjem in sodelovanjem
 • Osebje Urada za mednarodne odnose
 • Mednarodne visokošolske raziskovalne organizacije, združenja in mreže
 • Podjetja z znanjem in zanimanjem za storitve upravljanja podatkov v izobraževalnih institucijah

Projektni tim

Projektni koordinatorji:

 • Melissa Abache, Global Engagement Coordinator, Koç University
 • Adil Atilgan, Software Development Management, Koç University
 • Nilüfer Akpınar, Coordinator International Special Projects, Koç University
 • Meline Koruk
 • Meltem Işanlar, Grants Financial Manager, Koç University
 • Çağan Üçtuğ, Global Recruitment Team, Koç University

Projektni partnerji:

 • Marta Vilalta, Director, International Relations Office, Universidad Autonoma de Barcelona (UAB)
 • Xavier Barnes, Projects, International Relations Office, Universidad Autonoma de Barcelona (UAB)
 • Dr. Georgeta Ion, Senior expert, EDO group (The Organizational Development Group ), Universidad Autonoma de Barcelona (UAB)
 • Dr. Nada Trunk, Advisor to Dean, International School for Social and Business Studies (ISSBS)
 • Dr. Valentina Jost Leser, Researcher, International School for Social and Business Studies (ISSBS)
 • Aleš Trunk, M.Sc., Young Researcher, International School for Social and Business Studies (ISSBS)
 • Marko Smrkolj, International Relation and Project Office, International School for Social and Business Studies (ISSBS)

Strokovni odbor

Strokovni odbor projekta bo prispeval povratne informacije virtualno ali med izbranimi projektnimi sestanki o: kvalitativni in kvantitativni analizi, oblikovanju orodja, poročilih, končnih vrednotenjih projekta: orodje za vizualizacijo, predlog orodja za izmenjavo podatkov, modul za usposabljanje.

Dr. Joaquín Gairín, Director, EDO – The Organizational Development Group, Universidad Autonoma de Barcelona, Barcelona, Spain.

 • Profesor Didactics in Didactics and Educational Management, s širokim znanjem o socialnem in izobraževalnem razvoju, organizacijskem razvoju, procesih izobraževalnih sprememb, vodenju, vrednotenju programov in institucij, IKT pri usposabljanju in vrednotenju učinkov.

Dr. Valerij Dermol, Assistant Professor in Prodekan, International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia.

 • Ekonomija, poslovno izobraževanje in svetovanje, marketing in komunikacije,raziskovalne teme, povezane z učenjem v podjetjih.

Svetovalni odbor

Svetovalni odbor projekta je odgovoren za spremljanje dostave projektnih dejavnosti in doseganju rezultatov in svetovanje o korektivnih ukrepih, če je potrebno.

Dr. Andrej Koren, Associate Professor, International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia.

Dr. Bilgen Bilgin, Dean of Students, Koç University, Istanbul, Türkiye.
Prof. Lluís Quintana Trías, Vice-rector for International Relations, Universidad Autònoma de Barcelona.