Neden bu proje?

HEIDA, Koç Üniversitesi (Türkiye) öncülüğünde Universidad Autònoma de Barcelona (İspanya) ve International School for Social and Business Studies (Slovenya) işbirliğinde yürütülen 2 yıllık bir projedir.

Proje iki özel ihtiyaca yanıt verir:

– yüksek öğrenim kurumlarının uluslararasılaştırma faaliyetleri için bir veri toplama ve paylaşım aracı/platformu konusundaki ihtiyaç ve, ikinci olarak,

– Genellikle HEI fakültesi, personeli, üst yönetimi ve öğrenciler arasında uluslararasılaştırma çabaları ve faaliyetlerinde görülen iletişim boşluğunu giderme ve ortaklaşa çalışma ihtiyacını karşılama ihtiyacı

Yeni araç ve paydaş katılımı süreci Avrupa genelindeki üniversitelerin uluslararası boyutlarına ve etkileşimlerine ilişkin daha bütüncül ve kurumsal bir anlayışın geliştirilmesini teşvik edecektir.

Bunu nasıl yapacağız?

Proje 3 aşamadan oluşmaktadır:

 • Birinci aşama – TASARIM: yüksek öğrenim kurumlarının uluslararasılaştırmasına yönelik bir veri aracı/platformu sistemi ve proje ortaklarının yanı sıra diğer yerel ve ulusal paydaşlarla danışılarak oluşturulan bir eğitim modülü.

 • İkinci aşama – Aracın fizibilitesini Avrupa’da HEI’lerden oluşan bir örneklem üzerinde TEST ETME

 • Üçüncü aşama – YAYMA: Araç/platform sisteminin ve eğitim modülünün sonuçlarının yüksek öğrenim kurumları ve diğer paydaşlar arasında gözden geçirilmesini teşvik etme.

Ne elde etmeyi bekliyoruz?

 • Uluslararasılaştırma stratejilerinin yüksek öğrenim kurumlarında geliştirilmesi ve uygulanması için  verilerin ve veri paylaşımının değerine ilişkin farkındalığı artırma

 • Her bir partner kuruluştaki idari ve akademik birimler arasında daha çok ortaklık ve işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı

 • İlgili personelin veri toplama, analizi ve paylaşımı ile ilgili kapasitesindeki artış

Bu projeyi kim takip etmeli?

 • Avrupa’daki yüksek öğrenim kurumlarındaki üst düzey yöneticiler (Başkanlar/Rektörler/Başkan Yardımcıları veya Provost Yardımcıları), İdari Birimlerin Yöneticileri

 • Uluslararası araştırma, öğretim ve işbirliği koordinasyonu sorumlulukları olan üst düzey fakülte

 • Uluslararası Etkinlikler/İlişkiler Personeli Ofisi

 • Uluslararası yükseköğrenim araştırma kuruluşları, dernekler ve ağlar

 • Eğitim hizmetine yönelik veri yönetimi hizmetleri konusundaki uzmanlık sahibi ve bununla ilgilenen işletmeler 

Proje Ekibi

Proje Koordinatörü:

 • Melissa Abache, Küresel Etkileşim Müdür, Koç Üniversitesi

 • Adil Atilgan, Yazılım Geliştirme Yöneticisi, Koç Üniversitesi

 • Nilüfer Akpınar, Coordinator International Special Projects, Koç University

 • Meline Koruk

 • Meltem Işanlar, Grants Financial Manager, Koç University

 • Çağan Üçtuğ, Küresel İşe Alım Ekibi, Koç Üniversitesi

Proje Ortakları:

 • Marta Vilalta, Direktör, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Universidad Autonoma de Barcelona (UAB)

 • Xavier Barnes, Projeler, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Universidad Autonoma de Barcelona (UAB)

 • Dr. Georgeta Ion, Kıdemli uzman, EDO Grubu (Kurumsal Gelişim Grubu), Universidad Autonoma de Barcelona (UAB)

 • Dr. Nada Trunk, Dekan Danışmanı, International School for Social and Business Studies (ISSBS)

 • Dr. Valentina Jost Leser, Araştırmacı, International School for Social and Business Studies (ISSBS)

 • Aleš Trunk, M.Sc., Genç Araştırmacı, International School for Social and Business Studies (ISSBS)

 • Marko Smrkolj, Uluslararası İlişkiler ve Proje Ofisi, International School for Social and Business Studies (ISSBS)

 Uzman paneli

Projenin uzman panelinden sanal olarak veya şu konulara ilişkin seçili proje toplantıları sırasında geribildirim vermesi istenecek: nitel ve nicel analiz, araç tasarımı, raporlar, son proje değerlendirmesi: görselleştirme aracı, veri paylaşım aracı önerisi, eğitim modülü

Dr. Joaquín Gairín, Direktör, EDO – Organizational Development Group, Universidad Autonoma de Barcelona, Barselona, İspanya.

 • Sosyal ve eğitim gelişimi, Kurumsal gelişim, eğitim değişimi süreçleri, liderlik, programların ve kurumların değerlendirilmesi, eğitimde ICT ve etki değerlendirmesi gibi konularda geniş bir bilgi birikimi olan Didaktik ve Didaktik ve Eğitim Yönetim Profesörü.

Dr. Valerij Dermol, Öğretim Görevlisi ve Dekan Yardımcısı, International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenya.

 • Ekonomi, iş eğitimi ve danışmanlık, pazarlama ve iletişim, işletmelerde öğrenmeyle ilgili araştırma konuları.

Danışma Kurulu

Projenin Danışma Kurulu proje faaliyetlerinin tamamlanmasını, sonuçların gerçekleştirilmesini ve gerektiğinde düzeltici önlemler üzerinde danışmanlık hizmeti vermekten izlemekten sorumludur.

Dr. Andrej Koren, Öğretim Görevlisi, International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenya.

Dr. Bilgen Bilgin, Öğrenci Dekanı, Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
Prof. Lluís Quintana Trías, Uluslararası ilişkiler İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Universidad Autònoma de Barcelona.