Proje Faaliyetleri 2015-2016

activities2 (2)
????????????????????????????????????
activities4 (2)
activities4 (1)
Proje 3 safhadan oluşur:

  • İlk aşama – TASARIM: yüksek öğrenim kurumlarının uluslararasılaştırmasına yönelik bir veri aracı ve proje ortaklarının yanı sıra diğer yerel ve ulusal paydaşlarla danışılarak oluşturulan bir eğitim modülü.
  • İkinci aşama – TEST ETME: aracın fizibilitesini Avrupa’daki bir yüksek öğrenim kurumu örneklemi üzerinde
  • Üçüncü aşama – YAYMA: yüksek öğrenim kurumları ve diğer paydaşlar arasında araç ve eğitim modülünü teşvik etme ve aracın son versiyonunu geliştirme.