Paydaş Danışma Atölye Çalışması – Barselona

İkinci paydaş danışma atölye çalışması ise 27 Eylül 2015’te Universidad Autonoma de Barcelona Bellaterra kampusünde, Barselona, İspanya’da gerçekleştirildi. İspanya’daki üniversitelerin uluslararası ilişkiler ofislerinden on dört temsilci proje partnerleriyle birlikte katılım göstermiştir. Gün içerisinde proje tanıtımı ve her bir proje partnerlerinden her birinin vaka çalışması sonuçları hakkındaki ilk çıktı (yüksek öğrenim kurumlarının ve göstergelerin uluslararasılaştırılmasına ilişkin literatür taraması) sunumları yapılmış ve aşağıdakiler ele alınmıştır:

  • katılımcıların kurumlarında uluslararasılaştırmanın arkasındaki itici güçler
  • daha iyi veri toplama ve analize ilişkin zorluklar
  • üst yönetimin “desteğini” almaya ilişkin zorluklar
  • devletten ve kurum içerisinden gelen veri toplama istekleri arasında yakınsama veya uyum ihtiyacı

Etkinlikte çekilen daha fazla fotoğrafa aşağıdan ulaşabilirsiniz: