Avrupa Yüksek Öğretim Kurumları için Online HEIDA Anketi

Bir online anket geliştirilmiş ve 15 Ocak ve 29 Şubat 2016 tarihleri arasında Avrupa’daki yüksek öğrenim kurumları genelinde uygulanmıştır. Amaç, kurumların uluslararasılaştırma verilerinin kullanımına ilişkin mevcut uygulamalara dair içgörüler elde etmek olmuştur.

Online anket aracılığıyla ayrıca katılımcılardan IMPI projesi ile üç partner üniversite vaka çalışmalarından derlenen 30 uluslararasılaştırma göstergesi örnekleminden seçim yapmaları ve bu göstergeleri derlemek için ihtiyaç duyulan veileri nasıl topladıkları, analiz ettikleri ve kullandıklarına ilişkin açıklama yapmaları istenmiş ve “vekil” veri paylaşım aracı test edilmiştir.

Çoğunlukla Türk ve Slovenya kurumlarından olmak üzere ve yaş, boyut, finansman ve diğer kriterler bakımından çeşitli türdeki kurumlardan 100’ün üzerinde cevap alınmıştır.